Hak a urządzenie dźwignicowe

Dźwignice – to grupa urządzeń dźwignicowych, które służą do pionowego i poziomego przemieszczenia ładunków na niewielkie dystanse. Maszyny te stanowią liczną grupę urządzeń transportu bliskiego (na przykład wózki, cięgniki, suwnice, żurawie itd.), których eksploatacja podlega kontroli Urzędu Dozoru Technicznego, a wymaga odpowiednich umiejętności i kwalifikacji.

Każde urządzenie składa się z określonego zbioru części, które zwykle nazywamy częściami maszyny. Integralną częścią większości urządzeń dźwignicowych często jest hak.

 Rodzaje haków

Hak jest elementem maszyny dźwignicowej, przeznaczeniem którego jest szybkie i łatwe chwytanie podnoszonych ładunków. Hak musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa, ponieważ przenosi obciążenie związane z zawieszonym na nim przedmiotem. Najczęściej hakowi sygnaliści lub inni pracownicy, których zawód związany jest z obsługą dźwignic, spotykają następujące rodzaje haków:

  • jednorożne

  • dwurożne

  • płytowe

  • pałąki, zwane też uszaki.

skan_2017022309233100

Niedopuszczalne jest używanie haków, które zawierają wady konstrukcyjne i materiałowe. Podstawowym kryterium oceny haka jest jego wygląd zewnętrzny. Wszystkie czynności, dokonywane w celu sprawdzania czy naprawy haka, powinni być odnotowane w karcie badań haka.