Obowiązki pracodawców wobec pracowników w zakresie szkolenia bhp

employer-rights-ontarioKażdy pracodawca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – czyli w skrócie musi zrobić dla niego szkolenie bhp. Istnieje wiele firm outsourcingowych, które przeprowadzają takie kursy dla firm i chyba jest to obecnie najlepsze z możliwych rozwiązań – chyba, że w zakładzie pracy zatrudniany jest instruktor bhp. Nie zawsze tak jest, jeśli więc u Ciebie nie można uświadczyć behapowca, to polecamy profesjonalne szkolenia bhp dla firm.

Pracownicy powinni przejść (przechodzić?) dwa rodzaje szkoleń – kursy bhp wstępny, kurs bhp okresowy. Celem pierwszego jest wstępny instruktaż stanowiskowy, który umożliwia prawidłowe i bezpieczne rozpoczęcie pracy – do czasu jego wykonania pracownik nie powinien wykonywać żadnych czynności służbowych. Drugie szkolenie to zajęcia bhp, które powinny się na danym stanowisku pracy odbywać w określonych odstępach czasu – co pół roku, co rok, czasem rzadziej, co dwa czy pięć lat. Wszystko zależy od tego, w jakim charakterze jesteśmy zatrudniani, czy obsługujemy jakieś maszyny mechaniczne, czy wykonujemy pracę, która może w określonych warunkach powodować uszkodzenie wzroku, słuchu itd.

Wzorcowe szkolenie bhp

bhp8Wzorcowe szkolenie bhp powinno zawierać również zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Jest to niezwykle istotne, by choć kilka osób w zakładzie pracy było w tym kierunku dobrze przygotowanym. Przykładów tego, co pracownikowi czy osobie postronnej może się wydarzyć w zakładzie pracy jest wiele, dokładnie podano je na stronie
http://gdzie-zrobie-kurs-na-wozki-widlowe.blogspot.com/2016/01/przyczyny-wypadkow-przy-pracy-co-na-ten.html

Dlatego równie istotne, co ukończenie szkolenia przez pracownika, jest sam kurs bhp dla pracodawców –
http://szkoleniabhp.edu.pl/dla-pracodawcow.html
. Podczas niego pracodawca, osoba zatrudniająca dowie się, jakie prawa i obowiązki ma pracownik, w jaki sposób należy dbać o jego bezpieczeństwo i w jakich sytuacjach zwracać mu uwagę na powodowanie zagrożeń bhp na terenie zakładu pracy.

Co jeszcze należy do obowiązków pracodawcy wg szkolenia bhp?

Ponadto należy wiedzieć, że do obowiązków pracodawcy nie należy tylko przeszkolenie pracowników, ale również umiejętne zapewnienie bezpiecznych i zgodnych ze wszystkimi przepisami stanowisk pracy. Zgodnie z art. 15 K.P:

Zasadą prawa pracy jest to, że głównym podmiotem zobowiązanym do zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest pracodawca.

Bezwzględnie i nieodwołalnie oznacza to, że pracodawca, a nie ktoś inny, odpowiedzialny jest za właściwe warunki pracy, dostarczenie maszyn, urządzeń, które będą nadawać się do eksploatowania i nie będą stwarzały żadnego zagrożenia życia lub zdrowia.