Wózki widłowe i transport wewnętrzny

ladowarkiWózki widłowe należą do sporej grupy urządzeń transportu bliskiego. Do innych maszyn w tej grupie zaliczają się na przykład żurawie samojezdne czy podnośniki koszowe. Jednym słowem są to urządzenia, które pozwalają na przewożenie określonego ładunku na zamkniętej (magazyn, sklep) lub otwartej (typu budowa) przestrzeni. Ich najważniejsze parametry to udźwig, wysięg i całkowity czas użytkowania bez ładowania baterii (w przypadku urządzeń elektrycznych). Mianem transportu określa się zespół czynności związanych z przemieszczaniem towaru przy użyciu odpowiednich środków. Zespół czynności towarzyszących transportowi tworzą: załadunek, wyładunek, czasem może to być przeładunek). Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi wiadomościami na temat transportu wózkami widłowymi.

Transport wewnętrzny a wózki jezdniowe

wozek14Pod pojęciem transportu wewnętrznego rozumie się transport w obrębie określonego obiektu (przedsiębiorstwo, budowa itp.), natomiast wyjazd poza ten obszar będzie transportem zewnętrznym. W zależności od lokalizacji i wykonywanego zadania transport wewnętrzny można dalej dzielić na:

  • transport produkcyjny

  • transport składowo-magazynowy

  • transport ręczny

  • transport mechaniczny

Wszystkie powyższe zadania można wykonywać przy użyciu wózków widłowych popularnie zwanych widlakami –
http://1wjo.pl

Praca na hali, w magazynie, na budowie czy w jakimkolwiek innym miejscu (niezależnie od tego, cyz jest to transport wewnętrzny czy zewnętrzny) wymaga określonej organizacji pracy. Chodzi tu o optymalne wykorzystanie przestrzeni, wykonanie pracy przy możliwie jak najniższych kosztach transportowych oraz o tempo pracy pozwalające innym pracownikom na wykonywanie zleconych im czynności.

Transport produkcyjny jest to przemieszczanie surowców, półfabrykantów i wyrobów w trakcie procesu produkcyjnego.

Transport składowo-magazynowy obejmuje operację przejęcia surowców i materiałów, wysyłkę wyrobów, ich składowanie w magazynach.

Transport ręczny obejmuje operacje transportowe wykonywane za pomocą siły mięśni lub prostych środków transportu.

Transport mechaniczny dzieli się dalej ze względu na użyte środki transportu na: dźwignicowy, przenośnikowy i kołowy.

Istnieje szereg szkoleń, które mogą pomóc Ci poznać i perfekcyjnie wyćwiczyć wszystkie umiejętności niezbędne w tym zawodzie. Naszym zdaniem najlepszym kursem jest
http://www.centrumszkolen.eu/wozki-widlowe-kursy.html
. Operator wózka jezdniowego doskonale sprawdza się w warunkach magazynowych i jest to zawód bardzo poszukiwany w tego typu miejscach. Dobrze jest więc, by pracownik obsługujący sztaplarki, wózki widłowe znał chociaż podstawowe pojęcia z zakresu ładunkoznawstwa oraz potrafił obsługiwać skaner.